Q.zero

Q.zero: het eerste milieuvriendelijke produktie proces

  • Het grootst mogelijke respect voor het milieu in de fabricage van produkten volgens traditionele productie processen van composiet blokken.
  • Elimineren van ongewenste vluchtige bestanddelen.
  • Betrouwbaarheid en betere technische en fysische eigenschappen (bestendigheid tegen buiging en tegen alkalische stoffen, etc).
  • Aanzienlijke vermindering van de impact op het milieu, zowel tijdens de verdere verwerking van de blokken, als tijdens het tot afval verwerken van het produkt aan het einde van de levenscyclus.
  • Vooruitlopende op de toekomstige vereisten van het Comité voor Standaardisatie van de Europese Unie voor de compositie van bouwmaterialen en de beheersing van uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu.

Uniek | Vernieuwend | Schoon

Q.zero